Etiket Arama Sonuçları

Öteki canlılarla
birlikte
“insan” olmak

Teknolojiyi bir araç değil bir amaç gibi görme/gösterme çok ‘sistemli’ bir çabaya dönüştü. Arkasında büyük güçler var bunun. Teknolojik gelişmeye, bilime karşı olacak kadar budala değilim. Toplumun insan onuruna yakışmayan bazı işleri ‘sınıfsal bir çaresizlikle geçim uğruna yapmak zorundaki’ birilerine yüklemekte oluşunu ‘insanlık ayıbı’ sayan biri olarak buna son verebilecek her ‘teknolojik buluşun’ başımın üzerinde yeri var…

İletişim

bulentkorman@gmail.com

Copyright © 2020 Bülent Korman. Tüm hakları saklıdır.